7.10.2016 LAPSED ALUSTAVAD KOOLIHOOVI DISAINIMISEGA


Kuni 10. novembrini toimub 15 koolis üle Eesti ideekorje, millega oodatakse õpilastelt ettepanekuid oma koolihoovi mitmekesistamiseks. Algatuse ”Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima” eesmärk on muuta Eesti riigi 100. sünnipäevaks paljude Eestimaa koolide hoovid atraktiivsemaks, et lastel ja noortel oleks senisest rohkem võimalusi liikumiseks ja õppimiseks.

Koolide ideekorjes osalevad eri tüüpi koolid pea kõigist Eesti maakondadest. Õpilastelt ja kooliperelt oodatakse ideid, soove ja unistusi sellest, kuidas võiks välja näha nende kooli väliruum ja milliseid tegevusvõimalusi see nende arvates pakkuda võiks. Koostöös maastikuarhitektidega töötatakse kogutud ettepanekute põhjal välja koolipõhised lahendused hoovide uuendamiseks. 2017. aasta kevad-suvesse planeeritud uuendustööd viiakse ellu laste, õpetajate ja kohaliku kogukonna koostöös. Ehitusmaterjalide ja hea nõuga tuleb koolidele appi Bauhof, kes on lubanud igale koolile tuhande euro eest tasuta materjale koolihoovi uuendamiseks.

Ideekorjes osalevad Albu Põhikool, Elva Gümnaasium, Jüri Gümnaasium, Kohila Gümnaasium, Käina Kool, Kärla Põhikool, Käru Põhikool, Lustivere Põhikool, Merivälja Kool, Pärnu Rääma Põhikool, Pühajärve Põhikool, Suure-Jaani Kool, Tallinna Saksa Gümnaasium, Tilsi Põhikool ja Vastseliina Gümnaasium. Eestvedajate soov on järgmisest õppeaastast programmiga liita veelgi rohkem Eestimaa koole.
Algatus ’’Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima’’ on loodud kingitusena Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

/
Eesti Rohelised Koolihoovid kutsub Eesti Vabariik 100 juubelipidustuste raames osalema projektis
”Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima!”.

Laste eluviis on muutunud järjest istuvamaks ning tavapäraselt veedetakse suur osa päevast arvuti taga ja tubastes tingimustes. Sellest tingituna on halvenenud laste füüsiline ja vaimne tervis, samuti on vähenenud teadmised ümbritsevast keskkonnast ning oskused looduses toimuvaga seoseid luua. Kuna lapsed viibivad suure osa päevast kooliruumides, on meie soov luua sobivad tingimused õppetöö korraldamiseks
koolihoovides.

Projektiga ”Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima!” soovime parandada laste liikumis- ja õppevõimalusi,
kaasates koolihoovide kujundusprotsessi kogu koolipere. Soovime laiemalt tutvustada koolihoovide kasutusvõimalusi nii õppetundides kui koolitöö väliselt ning teadvustada igapäevast liikumise ja looduses viibimise olulisust.